TÜrkİye Barolar BİrlİĞİ KAMU AVUKATLARI kurulu

Başkan : Av. Gülcihan TÜRE gulcihanture@hotmail.com TBB YK Üyesi
Başkan Yrd. : Av. Coşkun TÜRKMEN coskunturkmen@tcdd.gov.tr Ankara Barosu
Genel Sekreter : Av. Polat BALKAN polatbalkan@hotmail.com Antalya Barosu
Üye : Av. Tülin KUTLU tulinkutlu_53@hotmail.com Edirne Barosu
Üye : Av. Güliz KESKİNER g.keskiner@hotmail.com Denizli Barosu
Üye : Av. Kudreddin ŞAHİN ksahin23@hotmail.com Elazığ Barosu
Üye : Av. Süreyya TURAN turan_sureyya@mynet.com İstanbul Barosu
Üye : Av. İlknur SARCAN i_sarcan@hotmail.com Erzurum Barosu
Üye : Av. Abdullah ÇELİK avabdullah32@gmail.com Isparta Barosu
Üye : Av. Ebru OVAYOLU ebru.ovayolu@hotmail.com Gaziantep Barosu

© 2014 Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu| kamuavukatlari.barobirlik.org.tr | Tasarım : TBB Bilgi İşlem